Serwis i konserwacje

Świadczymy utrzymanie i konserwację urządzeń dźwignicowych jak również wszelkie naprawy i modernizacje suwnic i żurawi za pośrednictwem sprawdzonej i profesjonalnej kadry doświadczonych serwisantów.  Nasze możliwości pozwalają nam pełnić  dozór nad wszystkimi dostępnymi na rynku polskim rodzajem suwnic niezależnie od producenta, począwszy od starszych typów, których data produkcji sięga połowy XX w. aż do współczesnych urządzeń opartych na „nowoczesnych technologiach” w pełni zautomatyzowanych. 

 

 

konserwacja urządzeń

Oferujemy:

 

 • pełny serwis gwarancyjny dostarczonych przez ISS urządzeń dźwignicowych
 • pełny serwis pogwarancyjny urządzeń transportu bliskiego dostarczonych przez inne podmioty
 • przeglądy i konserwacje urządzeń dźwignicowych zgodnie z zaleceniami UDT i TDT
 • przeglądy okresowe – dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego
 • przeglądy kontrolne – dla urządzeń objętych formą dozoru ograniczonego
 • przeglądy doraźne eksploatacyjne
 • przeglądy doraźne powypadkowe i poawaryjne

 

 

 • modernizacje, naprawy i prace pod kątem mechanicznym, elektrycznym, sterowania i zasilania urządzeń dźwignicowych
 • modernizacje urządzeń transportu bliskiego pod kątem minimalnych wymagań zgodnie z zaleceniami UDT oraz TDT
 • modernizacje suwnic w celu optymalizacji i udoskonalenia, a w konsekwencji zwiększenia wydajności i żywotności urządzeń
 • prace naprawczo modernizacyjne urządzeń długotrwale wyłączonych z ruchu wraz z odtworzeniem pełnej dokumentacji i ponownym zarejestrowaniem w UDT lub TDT

 

serwis urządzeń
konserwacja

 

 

 • naprawa lub wymiana wszelkich możliwych podzespołów i części zamiennych urządzeń dźwignicowych włącznie z wykonaniem pełnej dokumentacji naprawczej uzgodnionej w UDT lub TDT
 • naprawa uszkodzonych czołownic i dźwigarów suwnic wyłączonych z ruchu przez UDT lub TDT wraz z pełną dokumentacją i oficjalnym odbiorem
 • budowa konstrukcji stalowych, jezdni podsuwnicowych wraz z pełną dokumentacją
 • remonty, rektyfikacja jezdni podsuwnicowych zarówno na konstrukcjach stalowych jak i żelbetowych

 

 

 

 

 

 • demontaż wyłączonych z ruchu suwnic, żurawii, konstrukcji stalowych, jezdni podsuwnicowych, systemów zasilania
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych oraz  urządzeń dźwignicowych
 • prace na wysokościach włącznie z konserwacją, remontami, malowaniem kominów i chłodni przemysłowych
 • wykonywanie pomiarów  ochrony przeciwporażeniowej
 • programowanie przemienników częstotliwości  Schneider Altivar, SEW Eurodrive, ABB itd.

 

konserwacja