Laboratorium badawcze - ekspertyzy techniczne

Oferujemy przeprowadzenie badań technicznych polegających na ocenie stanu technicznego maszyn, urządzeń, poszczególnych podzespołów jak również  konstrukcji stalowych i betonowych. Współpracujemy tylko i wyłącznie z kwalifikowanymi laboratoriami posiadającymi  co najmniej świadectwo uznania przez UDT zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wśród naszych partnerów znajdują się uznane w środowisku technicznym zarówno uczelnie jak i centra badawcze z Polski i zza zagranicy .

 

 

ekspertyzy techniczne

Wykonujemy:

 

 • ekspertyzy i inwentaryzacje  stanu technicznego oraz ocenę możliwości dalszego użytkowania suwnic, żurawi  i innych urządzeń dźwignicowych
 • ekspertyzy i inwentaryzacje konstrukcji stalowych, betonowych, jezdni podsuwnicowych
 • badania wytrzymałościowe: rozciągania, zginiania, łamania, twardości, udarności
 • badania składu chemicznego
 • badania nieniszczące NDT: VT, UTT, UT, RT, PT, MT
 • badania metalograficzne: mikroskopowe i makroskopowe
 • pomiary chropowatości powierzchni
 • pomiary geodezyjne
 • badania połączeń spawanych
 • próby wytrzymałościowe lin stalowych
 • badania odkuwek i odlewów